Fra familiernes billedarkiv:

--- Med dette billede af vores ejendom som den så ud i januar 2006 vil vi ønske alle en rigtig glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår.
Klik på billedet for at se det i større format ligesom det er tilfældet med billederne her under.

I løbet af efteråret 2009 har vi fået malet taget. Derfor ser huset sådan ud nu.

Fra min mors familie:    1.     Høstbilledet

--- Billedet er taget i 1914 af fotograf Helga Andersen, Hjørring. Personerne på billedet er Dorthea og Kristian Peter, mine bedsteforældre, hjulpet af deres børn, mors søskende Carl og Margrethe. Til venstre uden for billedet sidder min mor, Karen, som ellers var ved at hjælpe med at "høste for" på en mark, som tilhørte en anden brors ejendom på østsiden af Ilbjerge. Margrethe og Helga Andersen var netop kommet fra Hjørring, og selvfølgelig kunne Helga ikke lade det gode motiv gå fra sig. Det er Helgas hjem, man ser til højre for Kristian Peter, nemlig Ilbjerge gamle skole.
Ser man godt efter, kan man ude i baggrunden se røgen fra toget, der er på vej mellem stationerne Lørslev og Bøjholm.
Billedet er taget i sort-hvid på glasplade, og denne indgår i den samling af originalplader, man gemmer i Hjørring Lokalhistoriske arkiv. NB! Hvis du ønsker et billede til udprintning så klik her. Skal det som originalen være i A3 størrelse så klik her.

                                 2.    Fra Bette Åges have

--- Åge Andersen samlede i 1947 sine fætre og kusiner med ægtefæller i sin have på "Dyrlægegården" i Tårs. For Åge betød familien rigtig meget. Gennem hans barndom og opvækst havde hans hjem, Hvidsted Østergård, været samlingspunkt for den store familie. Navnlig var hans mormor, Gitte, blevet familiens overhoved efter at søsteren, min oldemor Grethe, var blevet skudt ved vådeskudsulykken i Vejgård. Hendes tre børn knyttede sig tæt til mosteren.
Den ældste af de tre, min bedstemor Dorthea, blev gift og kom til at bo på en naboejendom. Mor og moster Ellen fortalte ofte om, hvordan drengene fra Østergård hjalp dem med at få køerne samlet, når de som høverdrenge, var i Kæret med køerne og skulle trække dem hjem på stald igen til malkning. For øvrigt slog de fleste af familiens unge sig ned på Tårsegnen og opretholdt kontakten. Min mor var ikke med på billedet, men hun har skrevet navn på personerne, som det vil kunne ses på det store billede.

                                 3.    Min bedstefars konfirmation i Tårs 1878

--- Søren Andersen og Karen Marie Hansdatter af Sørup (tidl. Bastholmgaard) ses her ved Kristian Peter Sørensens konfirmation d. 6. oktober 1878. Børnene er: Hans Sørensen 25 år i midten bagest. Anders Sørensen (Sørup) 20 år bag Karen Marie. Kirsten Sørensen 18 år ved siden af faderen. Andreas Sørensen 16 år bag Kirsten. Kristian Peter 14 år sidder i midten foran faderen. Peder Sørensen (Kragdrup) 9 år sidder foran moderen. Klik på billedet, hvis du ønsker at se det i større format.

Da bedstefar, Kristian Peter Sørensen, blev født den 28. oktober 1864 boede familien på Bastholmgård i Bastholm. Forældrene flyttede derfra til Linderum og senere til Sørup i Tårs. Kristian Peter blev "fremstillet", som det hedder i kirkebogen, i Vrejlev kirke 30. juli 1865. 

Meget tyder på at Søren Andersen overtog gården Bastholm efter svigerfaderen, som døde her som aftægtsmand.

 

Fra Inges familie:    1.    Fra Inges mors og fars sølvbryllup.

      Sølvbryllupsbilledet er taget i Thorsager i haven ved huset 1919, som deres hus altid blev omtalt. Navnet kom af at huset var bygget i 1919. Inges far Harald havde selv været med til at lave murstenene i det teglværk, der oprindeligt lå på grunden lige over for savværket. Senere kom der til at ligge hus på stedet og Ester og Harald Thisted flyttede ind der.
Personerne på billedet er sølvbrudeparret med bedstemoderen og søskende på begges sider samt disses børn. Der er også venner med, men det kniber at sætte navn på disse.
Billedet er taget den 22 december 1947.

                               2.    Inges bedsteforældre med børn og de svigerbørn som var knyttet til familien på dette tidspunkt.

     Billedet må være taget i foråret 1923. Harald og Ester (Inges forældre) er blevet gift den 19. december 1922 og Harald er i sit bryllupstøj. Ester har en anden kjole på, så det er ikke på dagen. Det fortælles at billedet er taget i forbindelse med at Jens Thisted dagen efter rejser til Argentina for at blive landmand der. Harald og Ester får deres første barn, Germand i marts 1924 og bedstefaderen Gjerman Jensen Thisted dør i september 1924. Ved at sammenligne med andre billeder må det antages, at billedet er taget hos fotograf Chr. E. Jörgensen i Viborg.

                                3. Inges mors forældre med de ældste børn.

     Dorthe og Søren Amdi Madsen er fotograferet i 1906. Søren Amdi Madsen havde været gift to gange tidligere, men begge hustruer var døde efter kort tid uden at have født børn. Dorthe og Søren Amdi fik senere endnu to børn, Anna Sørine Dorthea (gift Filt) og Ejnar Johannes Madsen.
Ved 1. hustrus død er Søren Amdi Madsen opført i kirkebogen som indesidder og murer i Over Viskum. Ved 2. hustrus død er han opført som skovfoged. Det er således tænkeligt, at Søren Amdi Madsen er blevet skovfoged omkring år 1891. I starten var han om sommeren murer ved siden af, og om vinteren syede han støvler til andre end familien. Han var en streng fader. Skovfogeden måtte have køer på græs i skoven. Drengene skulle følge køerne, og de skulle komme hjem med dem på klokkeslet. Derfor havde de med sig en solring. Med den kunne de se, hvad klokken var. Peter ville gerne på jagt, men måtte ikke. Han var jo ikke voksen. Han tog faders bøsse, ladede den og gik på jagt, men bøssen gik ikke af, da han ville skyde. Den blev lagt på plads over hanebjælken. Derfra faldt den senere ned på Søren Amdis fod, og nu gik den af. Der gik koldbrand i foden. Det var årsagen til dødsfaldet på Viborg Sygehus i 1921.

                                4. Inges forældre, Ester og Harald Thisted fotograferet i 1934 med de fem børn.

     Efter at billedet blev taget i 1934 kom der i henholdsvis 1937 og 1941 yderligere to børn til, Jørn Thisted og Inge.

Familien blev ikke fotograferet samlet senere.

Fra min Fars familie:  1. Bedstefar Karl Peter Kristiansen med sine søskende ved broderen Ferdinands guldbryllup.

    Billedet har været bragt i Vendsyssel Tidende med følgende tekst:
Da husejer Ferdinand Kristiansen, Poulstrup, for nogen tid siden fejrede Guldbryllup, kunne han samles med syv af sine søskende, en søster måtte opgive at være med til festen, fordi hun var syg. Der blev taget et billede af de otte søskende, som vi præsenterer her. Tilsammen har de sammen med søsteren nået den anseelige alder af 653 år.
De otte søskende er: Øverste række fra venstre: Rentier Karl Kristiansen, Poulstrup, 78 år. Husejer Ferdinand Kristiansen, Poulstrup, 76 år. Husejer Albert Nielsen, Tårs, 69 år. Gårdejer Valdemar Nielsen, Houstrup, Tårs, 61 år. Anden række fra venstre: Niels Nielsen, Høgsted, 85 år. Fru Johanne Jensen, Tårs, 83 år. Fru Helene Kall, Aalborg, 74 år, og Fru Elvine Søndergaard, Højrup, Horne, 63 år.
Søsteren, Fru Martine Sørensen, Tårs, der ikke er med på billedet, er 64 år.
Når de to førstnævnte bærer navnet Kristiansen, skyldes det for nutidsmennesker den ret morsomme omstændighed, at da forældrene en tid boede i Aasted-Skærum, ville den daværende Præst ikke døbe dem efter faderens efternavn, men efter hans fornavn, som var Christian.
PS! ( Faderen, min oldefar, var Christian Anton Nielsen, Renden i Terpet).

                            2. Min fars lillebror Gerhardt på besøg med sin familie.

Fars bror var virkelig motorcykelentusiast. Allerede mens han stod i tømrerlære hos
far, da far havde værksted i Vidstrup, havde Gerhardt motorcykel - det såkaldte kakkelovnsrør. Hver morgen kørte far af sted på cykel og Gerhardt kom så lidt
senere med brædder og bjælker. Det passede ham godt at han kunne sove lidt længere og far var glad for materialetransporten, som ellers kunne være drøj. I nogle måneder istandsatte de storebroderens mølle på Vennebjerg bakke. Da kunne Gerhardt sove en hel time ekstra, men det var mor lidt gal over for han boede på et værelse hos far og mor og var på kost også. Bag på motorcyklen sidder min fætter Erling og i sidevognen sidder tante Ellen. Billedet er taget i Højersgade 20 i Hirtshals. Farbror boede med sin familie i Brovst.