Hvem mon personerne på de gamle billeder er?

Vi har fundet mange billeder i forbindelse med en systematisk scanning af vore familiers gamle fotoalbumer. Samtidig har vi ikke kunnet finde billeder af alle dem, vi gerne ville have med i vore slægtstavler. Derfor prøver vi at hente hjælp til at sætte navne på billederne her. Genkender du nogle af personerne vil vi blive glade for en mail herom.

Billeder fra familien Thisteds gemmer (Inges familie):