Billeder fra Fars familie:

 

. På forsidebilledet fra Fars hjem ses de her to billeder på væggen i stuen. Det er fars farfar og farmor, Chr. Anton Nielsen og Ingeborg Amalie. De to ejede gården Renden i Terpet, deraf fik Anton tilnavnet Renden. I 1898 overtog sønnen, min bedstefar, Karl Peter Christiansen gården. Han havde den blot 8 år, hvorefter en broder, Albert Chr. Nielsen, overtog Renden. Han havde den til 1943. Senere skiftede gården navn til Højgård.
Amalie overlevede Anton og tilbragte sine sidste år hos datteren Johanne og dennes mand, Murerpeter, i Tårs.

Chr. Anton Nielsen deltog som næsten alle våbenføre mænd i krigen 1864. Han undgik at blive såret og vendte efter nederlaget tilbage til familien i Terpet. Som tak for sin deltagelse i krigen modtog Chr. Anton Nielsen hædersmedaljen af Christian den 9.  Medaljen er nu i oldebarnet Knud Madsens varetægt.
På billedet af Chr. Anton (Renden) ses medaljen hænge på venstre revers. 

 

Chr. Anton Nielsen og Ingeborg Amalie havde 13 børn. To døde som små. De øvrige blev alle ret gamle. Ved Ferdinands guldbryllup d. 28. januar 1948 blev der taget dette billede af Bedstefar og hans søskende. Billedet blev vist i Vendsyssel Tidende med følgende tekst:
"Da husejer Ferdinand Kristiansen, Poulstrup, for nogen tid siden fejrede Guldbryllup, kunne han samles med syv af sine søskende, en søster måtte opgive at være med til festen, fordi hun var syg. Der blev taget et billede af de otte søskende, som vi præsenterer her. Tilsammen har de sammen med søsteren nået den anseelige alder af 653 år.
Søsteren, Fru Martine Sørensen, Tårs, der ikke er med på billedet, er 64 år." Klik på billedet og se navnene på personerne.
.

Her ses en del af de samme personer med deres ægtefæller ved Ole Søndergaards 70 års fødselsdag i 1942. Festen blev holdt på lillebroderens, Christen Søndergaards, ejendom Lille Harpsø ved Tårs. Ole Søndergaards kone hed Elvine Kristiansen og Oles søster kaldet Trine var gift med Elvines storebror Albert Nielsen. Altså to søskendepar gift med hinanden. Dette gav en særlig anledning til sammenhold. Min bedstefar Karl var bror til Elvine og Albert. Personerne er fra venstre: Marie Søndergaard (gift med Christen Søndergaard), Rigmor Kristiansen (senere gift Madsen), Christian Søndergaard, Ole Søndergaard, Elvine (Søndergaard), Valdemar Nielsen (bror til Elvine), Trine Nielsen, Karl Kristiansen (min bedstefar), Albert Nielsen, Marianne Nielsen (gift med Valdemar Nielsen), Ferdinand Kristiansen (bror til Elvine), Johanne Jensen (søster til Elvine og gift med Søren Peter Jensen), Søren Peter Jensen (kaldet Murerpeter) og Karoline Kristiansen (gift med Ferdinand Kristiansen).
Når bedstefars søskende skiftevis hedder Nielsen og Kristiansen skyldes det præsternes forskellig holdning til opkaldsnavn. Den gamle skik gik på at Kristians børn skulle hedde Kristiansen. Den nye videreførte slægtens efternavn på mandens side.De to veninder her, Trine (tv.) og Elvine (th.), blev altså svigerinder, som det fremgår oven over. Trines rigtige navn var Ane Line Petrine (Søndergård) og Elvines fulde navn var Elvine Karoline Kathrine (Nielsen). Efternavnene blev ved ægteskab byttet om.

 

 

I 1955 fejrede Elvine og Ole Søndergård Guldbryllup. Elvine døde i 1958 i Højrup ved Horne. De fik 8 børn.Bedstefars og Elvines ældste søster, Johanne Marie Nielsen, mistede sin første mand, Jens Anton Jensen. De nåede at være gift i tre år og fik en søn.
Johanne, kaldt Hanne, blev gift igen med Søren Peter Jensen kaldet Murerpeter, idet han havde en murerforretning i Tårs. Det er de to som se på billedet. De nåede sammen at få fem børn.
.


Bedstefars og Elvines mellemste søster Helene Christine var gift med Henry Kall. Iflg. folketællingslisten for Tårs 1901 tjente Helene og broderen Albert Christian hos Henry Kall, der var gårdejer og havde "Kærgaard", Boller Kærvej 15. Året efter blev Helene gift med Henry. I 1907 flyttede de til  Hjørring på Lønborg Friis Vej 4. Karen Christiansen mente at familien også havde boet i Sønderskov på institutionen Stenskilde, ikke langt fra Rountved. Da Henry dør i 1911 bor de i Hjørring. Billedet viser Helene med sine børn. Fra venstre er det Ida Ingeborg, Christian Anton William, Julie og Nancy. William er født i 1909, så billedet må være fra ca. 1914.

Bedstefars ældste bror hed Niels Nielsen. Bortset fra billedet oven over med de otte søskende, er dette billede det eneste familien har af Niels. Desværre er billedet beskadiget. Niels blev den 26 dec. 1884 gift med Martine Pedersdatter. De boede i Høgsted og Niels arbejdede i 32 år på Høgstedgård. De fik tre sønner, hvoraf de to sidste fik efternavnet Høgsted. Niels boede på sine gamle dage i Harken.

.
Den næste i rækken af drenge hed Hans Christian Christiansen. Han er omtalt i "Danske Landmænd og deres indsats" fra 1945 side 115.: Hans Christian Christiansen, Gdr., Borup Hede pr. Vraa. Født 2l. juli 1867 i Skærum, død 14. Okt. 1936, Søn af Kristian Anthon Nielsen. Gift med Kristjane Christiansen, født Pedersen, født 12. Nov. 1871, Datter af Chr. Pedersen. Bygningerne er opført 1907 og 1937 og overtaget af Christiansen 1897. Der var da opdyrket 5½ Tdr. Land. mod nu 23 Tdr. Ld. Ejendomskyld Kr. 18.000, Grundskyld Kr. 6.500. Besætningen, var ved Overtagelsen 1 Ko, og 1 Ungkvæg, den er nu 2 Heste, 11 Køer, 10 Ungkvæg og 17 Svin.
.

På gården Renden (eller på lokal dialekt: Rajen) i Terpet boede mine  oldeforældre, Amalie og Chr. Anton Nielsen. Gården hedder nu Højgård. Den ligger højt på kanten af en slugt eller rende øst for landsbyen Terpet. I 1898 overtog sønnen, min bedstefar, Karl Peter Christiansen gården. Han havde den blot 8 år, hvorefter en broder, Albert Chr. Nielsen, overtog Renden. Han havde den til 1943. Billedet, som er taget fra øst, er fra omkring 1907 idet personerne er Albert og Trine med hver deres pige på armen.